【Splatoon】俺は味方が溶けて一人囲まれた時とか「無理無理無理無理ごめんごめんごめん」って言いながら逃げてる